DOREA   SUPPORT  /  ONDERSTEUNING

Call our Support line for telephonic help :
Skakel ons ondersteunings span vir telefoniese hulp :
 

086 040 3050

 

 

You can also find all the information on-line at the following link

U kan ook hulp op die net kry deur na die volgende snelskakel te gaan

SUPPORT / ONDERSTEUNING

Just click on the link / Klik net op die skakel